Disclaimer

Website:
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar Quattrocycle B.V. geeft hierbij geen garanties of rectificaties bij mogelijke onjuistheden. Quattrocycle B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijke tikfouten of andere fouten in de inhoud van deze website.

E-mail:
Aan elektronische berichten, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Het bekend maken, kopiëren en verspreiden van een bericht dat niet voor u bestemd is, is niet toegestaan. Als u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de afzender te informeren. Twijfelt u onder de juistheid of volledigheid van dit bericht? Neem dan contact op met de afzender.

Privacy:
Quattrocycle B.V. respecteert uw recht op privacy in de online-wereld wanneer u onze website gebruikt en elektronisch met ons communiceert.
De gegevens die u op onze site achterlaat, zijn in beheer bij Quattrocycle B.V.. Uw persoonlijke gegevens zullen niet door Quattrocycle B.V. aan derden bekend worden gemaakt, niet worden verkocht en niet worden verhuurd.

Het kan zijn dat de server(s) die de toegang tot deze site mogelijk maakt/maken, zich niet in het land bevindt/bevinden van waaruit u op deze site terecht bent gekomen. Het kan dus zijn dat persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt worden verstuurd naar een ander land. Het verzamelen, bewerken en gebruiken van persoonsgegevens gebeurt echter altijd in overeenstemming met ons privacybeleid.

Quattrocycle B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Quattrocycle B.V..

Bescherming:
De "Quattrocycle" is een exclusief product van Quattrocycle B.V.. Het Quattrocycle model is internationaal beschermd tegen namaak middels modelrecht en octrooirecht.
Ouattrocycle B.V. behoudt zich het recht voor tussentijds modelwijzigingen toe te passen.

Bedankt voor uw bezoek aan deze website.
Korné Welmers en Toin Verhoeven

Logon